De nåværende praktikantene ved FN-delegasjonen . 
Photo: FN-delegasjonen/Ida Marie Ellinggard.De nåværende praktikantene ved FN-delegasjonen . Photo: FN-delegasjonen/Ida Marie Ellinggard

Studentpraktikantopphold ved FN-delegasjonen i New York

Last updated: 9/29/2014 //

Den norske FN-delegasjonen i New York tilbyr praktikantplasser for norske universitets- eller høgskolestudenter våren 2015. Praktikantplassene har en varighet på fem måneder fra medio januar til medio juni 2015. Under oppholdet vil praktikanten motta et stipend på ca. NOK 9 250,- per måned. Utgifter forbundet med reise til og fra New York dekkes ikke.

En praktikantplass ved den norske FN-delegasjonen gir god innsikt i FN-systemet og Norges deltakelse i multilateralt samarbeid.

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. I løpet av tiden på delegasjonen vil praktikantene delta i arbeidsoppgaver knyttet til FNs virksomhet, herunder bistå ved planlegging og gjennomføring av besøk, møteforberedelser og rapporteringsoppgaver. I samarbeid med kollegaer vil praktikantene få anledning til å følge forhandlinger i Generalforsamlingen, Sikkerhetsrådet og øvrige FN-organer. Vi ser våren 2015 blant annet etter praktikanter med bakgrunn fra og interesse for utviklingspolitikk, fred og sikkerhet, klima og miljø, finansiering for utvikling, likestilling, humanitære og juridiske spørsmål.

Søknadsfrist: 13. oktober 2014.

En studentpraktikant må;

  • Være norsk statsborger
  • Være student ved et godkjent lærested (http://app.lanekassen.no/lut/)
  • Være medlem av folketrygden og ha gyldig syke- og ulykkes forsikring under oppholdet
  • Ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere

Spørsmål kan rettes til:

Hedda E Werenskiold
Konsul
Tel.: 23 95 45 03, e-post: hew@mfa.no

Britt Larsson
Rådgiver
Tel.: 23 95 45 71, e-post: boh@mfa.no

Søknad vedlagt CV sendes FN-delegasjonen: http://norway.catsone.com/careers/


Bookmark and Share