Photo: Norway UN.Photo: Norway UN

Studentpraktikantopphold ved FN-delegasjonen i New York

Last updated: 9/29/2014 //

Den norske FN-delegasjonen i New York tilbyr praktikantplasser for norske studenter fra norske eller utenlandske læresteder høsten 2015. Praktikantplassene har en varighet på 4 måneder fra 17. august til 18. desember 2015. Praktikantplassene er ikke lønnet. Under oppholdet vil praktikanten motta et stipend på NOK 10 700,- per måned. Utgifter forbundet med bolig og reise til og fra New York dekkes ikke.

En praktikantplass ved den norske FN-delegasjonen gir god innsikt i FN-systemet og Norges deltakelse i multilateralt samarbeid.

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. I løpet av tiden på delegasjonen vil praktikantene delta i arbeidsoppgaver knyttet til FNs virksomhet, herunder bistå ved planlegging og gjennomføring av besøk, møteforberedelser og rapporteringsoppgaver. I samarbeid med kollegaer vil praktikantene få anledning til å følge forhandlinger i Generalforsamlingen, Sikkerhetsrådet og øvrige FN-organer. Vi ser høsten 2015 blant annet etter praktikanter med bakgrunn fra og interesse for utviklingspolitikk, fred og sikkerhet, klima og miljø, finansiering for utvikling, likestilling, humanitære og juridiske spørsmål.

Søknadsfrist: 19. mars 2015.

En studentpraktikant må;

  • Være norsk statsborger
  • Være student ved et godkjent lærested (http://app.lanekassen.no/lut/)
  • Må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
  • Være medlem av folketrygden og ha gyldig syke- og ulykkes forsikring under oppholdet
  • Ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere

 

Søknad vedlagt CV med referanser og kopi av vitnemål/karakterutskrift/attester sendes FN-delegasjonen: http://norway.catsone.com/careers/

Spørsmål kan rettes til:
Hedda E Werenskiold
Konsul
Tel.: 23 95 45 03, e-post: hedda.werenskiold@mfa.no
 
Britt Larsson
Rådgiver
Tel.: 23 95 45 71, e-post: britt.larsson@mfa.no


Bookmark and Share