Studentpraktikant ved FN-delegasjonen i New York

10/5/2016 // Den norske FN-delegasjonen i New York tilbyr tre praktikantplasser for norske studenter fra norske eller utenlandske læresteder våren 2017.

Praktikantplassen varer i ca fem måneder fra midten av januar til 30. juni 2017.

FN-delegasjonen og generalkonsulatet i New York deler kontorer sentralt på Manhattan.

SØK HER.

Den norske FN-delegasjonen

FN-delegasjonen representerer Norge i FNs organer samt fond og programmer med hovedsete i New York. Delegasjonen har 24 ansatte som jobber med fagområder som utviklingspolitikk, fred og sikkerhet, menneskerettigheter, kvinners rettigheter og likestilling, humanitære og folkerettslige spørsmål, FN-reform, valg, utdanning, helse og klima. I tillegg til Utenriksdepartementet har FN-delegasjonen medarbeidere fra Forsvarsdepartementet og Politidirektoratet.

Lurer du på hva FN-delegasjonen jobber med? Lær mer om NorwayUN her:

Praktikantordningen

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. En praktikantplass ved den norske FN-delegasjonen gir god innsikt i FN-systemet og Norges deltakelse i multilateralt samarbeid.

Praktikantplassene har en varighet på cirka fem måneder, fra midten av januar til 30. juni 2017. Praktikantplassene er ikke lønnet. Under oppholdet vil praktikanten motta et stipend på 12.000 kroner per måned. Utgifter forbundet med bolig og reise til og fra New York dekkes ikke.

I løpet av tiden på delegasjonen vil praktikantene delta i arbeidsoppgaver knyttet til FNs virksomhet. Det innebærer blant annet å bistå ved planlegging og gjennomføring av besøk, møteforberedelser og rapportering. I samarbeid med kollegaer vil praktikantene følge forhandlinger i Generalforsamlingen, Sikkerhetsrådet og øvrige FN-organer.
 
Våren 2017 vil delegasjonen ha tre praktikanter. Vi søker praktikanter som ønsker å jobbe med følgende arbeidsområder:

  1. Utvikling
  2. Fred og sikkerhet
  3. Folkerett/likestilling

Det legges vekt på relevant faglig bakgrunn samt gode formidlingsevner på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig. Selvstendighet, fleksibilitet, evne til personlig initiativ og gode samarbeidsevner blir også lagt vekt på. Internasjonal erfaring er ønskelig. Søkere bes spesifisere det foretrukne arbeidsområdet i søknaden.

Søknadsfrist: 30.10.2016

Søknad, CV, referanser og kopi av vitnemål/karakterutskrift/attester sendes til FN-delegasjonen gjennom søknadsportalen.

Det er også mulighet for praktikantplass ved det norske generalkonsulatet i New York. Les mer om det her.
 
En studentpraktikant må:

  • Være norsk statsborger.
  • Være student ved et godkjent lærested (http://app.lanekassen.no/lut/).
  • Være medlem av folketrygden og ha gyldig syke- og ulykkesforsikring under oppholdet.
  • Ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Søknad, CV med referanser og kopi av vitnemål/karakterutskrift/attester sendes FN-delegasjonen. Søkere oppfordres til å sette sammen alle dokumentene til en fil.

Les mer om studentene som har vært praktikanter før:

Høsten 2016

Våren 2016

Spørsmål kan rettes til:
Thor-Henning Bjelland
Konsul
Tlf.: 23 95 45 03, e-post: thor.henning.bjelland@mfa.no

Britt Larsson
Rådgiver
Tel.: 23 95 45 71, e-post: britt.larsson@mfa.no


Bookmark and Share