Søk deg til praktikant- og hospitantordningen ved FN-delegasjonen. 
Photo: Norway UN /Ragnhild Simenstad.Søk deg til praktikant- og hospitantordningen ved FN-delegasjonen. Photo: Norway UN /Ragnhild Simenstad

Praksis ved FN-delegasjonen i New York

2/8/2016 // Neste semester kan være din mulighet til å få internasjonal erfaring i New York. FN-delegasjonen tilbyr flere hospitant- og praktikantplasser for studenter.

FN-delegasjonen jobber med temaer innen utviklingspolitikk, fred og sikkerhet, klima og miljø, likestilling, humanitær bistand, juridiske spørsmål og presse. Norske studenter ved norske og utenlandske læresteder kan søke seg til praksisstillinger innen alle disse feltene.

Hvordan er arbeidsdagen i FN?

En praksisperiode ved den norske FN-delegasjonen gir god innsikt i FN-systemet og Norges deltakelse i multilateralt samarbeid. Ordningen er etablert for å spre kunnskap og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. I løpet av tiden på delegasjonen vil praktikantene og hospitantene delta i mange ulike arbeidsoppgaver knyttet til FNs virksomhet.

Det kan bety at du bidrar med å planlegge og gjennomføre besøk, forberede møter, delta på møter i FN og skrive rapporter. I samarbeid med kollegaer vil du få anledning til å følge forhandlinger i Generalforsamlingen, Sikkerhetsrådet og andre FN-organer.

Om du arbeider med presse vil du dekke alt av liv og virke på FN-delegasjonen, bidra til det strategiske kommunikasjonsarbeidet, publisere på sosiale medier, informere norske og internasjonale medier og oppdatere nettsider.

Jobb med internasjonal politikk og ditt fagfelt fra 38. etasje midt på Manhattan. 
Photo: Norway UN/Andrea Rognan.Jobb med internasjonal politikk og ditt fagfelt fra 38. etasje midt på Manhattan. Photo: Norway UN/Andrea Rognan
 

Praktikanter

Praktikantene får et unikt dypdykk i hvordan FN arbeider og hvordan landene samarbeider for å nå FNs felles mål. Alle praktikanter får en eller flere kontaktpersoner innen sitt fagfelt.

Som praktikant må du:

 • ha en interesse for FN og internasjonal politikk,
 • ha gode skrivekunnskaper og formidlingsevne på norsk og engelsk,
 • kunne jobbe selvstendig og ha høy arbeidskapasitet,
 • være norsk statsborger,
 • være student ved et godkjent lærested,
 • være medlem av folketrygden og ha gyldig syke- og ulykkesforsikring under oppholdet,
 • ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Søknad, CV, referanser og kopi av vitnemål/karakterutskrift/attester sendes til FN-delegasjonen gjennom søknadsportalen

Søknadsfrister er i løpet av mars og oktober hvert år.

Praktikantplassene har en varighet på omtrent fem måneder, som tilsvarer semesterperioden både vår og høst. Praktikantplassene er ikke lønnet. Under oppholdet vil praktikanten motta et stipend. Utgifter forbundet med bolig og reise til og fra New York dekkes ikke.

Hospitanter

Er du i tillegg masterstudent ved Universitetet i Oslo kan du ta 30-studiepoeng av graden din ved FN-delegasjonen. Avhengig av hvilken mastergrad du tar er det flere områder og fagretninger du kan jobbe med.

Som hospitant må du:

 • ha en interesse for FN og internasjonal politikk,
 • ha gode skrivekunnskaper og formidlingsevne på norsk og engelsk,
 • kunne jobbe selvstendig og ha høy arbeidskapasitet,
 • være norsk statsborger,
 • være masterstudent ved UiO,
 • ikke ha vært hospitant i utenrikstjenesten tidligere.

Hospitantplassene har en varighet på omtrent fem måneder, som tilsvarer semesterperioden både vår og høst. Hospitantplassene er ikke lønnet. Som hospitant mottar du ikke stipend fra UD, men er registrert som utvekslingsstudent hos UiO og Lånekassen. For mer informasjon om hvordan du søker og hva du kan forvente deg av en hospitantstilling, gå inn på UiOs praksissider.

Søknadsfristen er 1. oktober for praksis i vårsemesteret og 1. mars for praksis i høstsemesteret.

Spørsmål om praktikantordningen kan rettes til:

Thor- Henning Bjelland
Konsul
Tel.: 23 95 45 03, e-post: thor.henning.bjelland@mfa.no

For spørsmål om hospitantordningen:

Kontakt din studiekonsulent på Universitetet i Oslo og les om ordningen


Bookmark and Share