Photo: Norway UN/Sigrun Agøy Engum.Photo: Norway UN/Sigrun Agøy Engum

Juniorekspertstillinger i FN

Last updated: 1/24/2013 // Det er nå ledige juniorekspertstillinger i FN. Det er en unik sjanse for unge til å jobbe i FN og tilhørende organisasjoner.

Se alle utlysningene her.

I løpet av januar og februar legges det ut om lag 30 juniorekspertstillinger i følgende internasjonale organisasjoner: FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), FN-sekretariatet, Vaksinealliansen (Gavi), Det Internasjonale Energibyrået (IEA), FNs Aidsprogram (UNAIDS), FNs utviklingsprogram (UNDP), FNs miljøprogram (UNEP), FNs befolkningsfond (UNFPA), FNs bosetningsprogram (UN-Habitat), FNs høykommissariat for flyktninger (UNHCR), FNs barnefond (UNICEF), FNs kvinneorganisasjon (UNWomen), Verdens matvareprogram (WFP), Verdens helseorganisasjon (WHO) og Verdens meteorologiorganisasjon (WMO). Stillingene publiseres fortløpende og vil ha ulik søknadsfrist.

Om ordningen

Junioreksperten er en ordning som gjør det mulig for unge mennesker å jobbe for en FN-organisasjon i opptil tre år. Ordningen er gunstig for flere parter. Juniorekspertene bistår FN i det arbeidet som kreves, noe som er en styrke for organisasjonen. Mens junioreksperten jobber skaffer han eller hun seg kunnskap om organisasjonen han/hun arbeider for, og får også erfaring fra felten. I etterkant av oppholdet kan miljøer hjemme i Norge dra nytte av juniorekspertens internasjonale erfaring. Junioreksperten vil også være en ressurs for nordmenn som skal rekrutteres inn til FN i fremtiden.

Hvem kan søke

Det er ingen øvre eller nedre aldersgrenser for å søke på juniorekspertordningen. Likevel er det enkelte krav søkeren må innfri for å bli vurdert til stillingen:

•Søkere må være norske statsborgere
•Ha utdanning på høyere nivå (Master) og 2 års relevant arbeidserfaring.
•Ha interesse for bistandsspørsmål og erfaring fra områder relatert til organisasjonenes virksomhet er ønskelig.
•God skriftlig fremstillingsevne.
•Meget gode engelskkunnskaper.
•Det er en fordel å ha kjennskap til et annet FN-språk.
•Sterke mellommenneskelige og interkulturelle ferdigheter.
•Internasjonal erfaring og tilpasningsdyktighet.

 


Bookmark and Share