Fast stilling: Administrativ medarbeider ved FN-delegasjonen i New York

Last updated: 3/12/2014 // Den norske FN-delegasjonen i New York representerer Norge i FN og har kontorer i gangavstand fra FN-bygningen på Manhattan. Stillingen omfatter administrative oppgaver og saksbehandling ved delegasjonen.

FN-delegasjonen har omlag 25 ansatte som arbeider med et bredt spekter av saker; miljø- og utviklingspolitikk, internasjonal rett, fred og sikkerhet, menneskerettigheter og humanitære spørsmål. Delegasjonen har også ansvar for å koordinere valg og norske kandidaturer til en rekke organer i FN, og tilrettelegger og gir praktisk og bistand til et stort antall besøkende.

Stillingen ivaretar administrative støttefunksjoner ved delegasjonen, herunder for politiråden. Dette innebærer besvarelse av noter, logistikk i forbindelse med interne møter, bistand med besøksprogram samt andre forefallende administrative oppgaver. Noe saksbehandling kan påregnes avhengig av kvalifikasjoner. Arbeidsgiver forbeholder seg retten til å endre stillingsinnholdet etter behov.

Ønskede kvalifikasjoner:
  • Høy allmennutdannelse og relevant arbeidserfaring - internasjonal erfaring/erfaring med administrativt arbeid en fordel
  • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
  • God kjennskap til bruk av IT-verktøy (MS Office)
  • Ordenssans, nøyaktighet og punktlighet
  • Fleksibilitet og tilpasningsdyktighet
  • Evne til å takle høyt arbeidspress
  • Gode samarbeidsevner og serviceinnstilling
Vi tilbyr:
Selvstendige og varierte arbeidsoppgaver i et trivelig og hektisk miljø. Medlemskap i den norske folketrygden og Statens Pensjonskasse. Lønn etter avtale.

Vennligst kontakt følgende personer for nærmere opplysninger om stillingen:
Politiråd Trond Egil With, trond.egil.with@mfa.no, tel +1 (646) 430 7518 mobil +1 646 775 8390 og/eller Konsul Hedda Werenskiold, hedda.werenskiold@mfa.no, tel. +1 (646) 430-7503 mobil +1 917 209 9393.

Søknad vedlagt CV sendes FN-delegasjonen: http://norway.catsone.com/careers/

Søknadsfrist: 31. mars 2014. Forventet tiltredelse: 1.juli 2014.

 

 


Bookmark and Share