Ledige stillinger

Published 3/6/2015 // 

Den norske FN-delegasjonen i New York tilbyr praktikantplasser for norske studenter fra norske eller utenlandske læresteder høsten 2015. Praktikantplassene har en varighet på 4 måneder fra 17. august til 18. desember 2015. Praktikantplassene er ikke lønnet. Under oppholdet vil praktikanten motta et stipend på NOK 10 700,- per måned. Utgifter forbundet med bolig og reise til og fra New York dekkes ikke. En praktikantplass ved den norske FN-delegasjonen gir god innsikt i FN-systemet og Norges deltakelse i multilateralt samarbeid. Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og...

Read more >