Den norske FN-delegasjonen i New York representerer Norge i FN og har kontorer i gangavstand fra FN-bygningen på Manhattan.

Read more

Kongelig norsk generalkonsulat, med tilknytning til FN-delegasjonens kontor i New York, har ledig 100% stilling som IKT medarbeider.

Read more
Photo: NorwayUN/Ragnhild H. Simenstad.

Den norske FN-delegasjonen i New York tilbyr fire praktikantplasser for norske studenter fra norske eller utenlandske læresteder høsten 2016.

Read more
Søk deg til praktikant- og hospitantordningen ved FN-delegasjonen. 
Photo: Norway UN /Ragnhild Simenstad.

Neste semester kan være din mulighet til å få internasjonal erfaring i New York. FN-delegasjonen tilbyr flere hospitant- og praktikantplasser for studenter.

Read more