Kongelig norsk generalkonsulat, med tilknytning til FN-delegasjonens kontor i New York, har ledig 100% stilling som IKT medarbeider.

Read more
Photo: NorwayUN/Ragnhild H. Simenstad.

Den norske FN-delegasjonen i New York tilbyr fire praktikantplasser for norske studenter fra norske eller utenlandske læresteder høsten 2016.

Read more