Ledige stillinger

Published 9/29/2014 // 

Den norske FN-delegasjonen i New York tilbyr praktikantplasser for norske universitets- eller høgskolestudenter våren 2015. Praktikantplassene har en varighet på fem måneder fra medio januar til medio juni 2015. Under oppholdet vil praktikanten motta et stipend på ca. NOK 9 250,- per måned. Utgifter forbundet med reise til og fra New York dekkes ikke. En praktikantplass ved den norske FN-delegasjonen gir god innsikt i FN-systemet og Norges deltakelse i multilateralt samarbeid. Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. I løpe

Read more >