Photo: Erlend Aas/NTB Scanpix/SMK.Photo: Erlend Aas/NTB Scanpix/SMK

Regjeringens FN-sider

"Sammen for en bedre verden". Dette er grunntanken for FN. Organisasjonen ble opprettet etter to ødeleggende verdenskriger, og har som sin første målsetning å spare kommende generasjoner fra å oppleve krigens grusomheter. Andre hovedprinsipper for FN er å verne om alle menneskerettighetene.

Norge ønsker et globalt verdenssamfunn basert på aktive stater som respekterer internasjonal rett og de grunnleggende menneskerettighetene. Norge skal være en tydelig fredsnasjon, og skal bidra til å forebygge, dempe og løse konflikter. Norge skal også være en internasjonal pådriver for økonomisk utjevning mellom nord og sør.

Les mer om Norges rolle i FN her.

Se også:

Informasjon fra regjeringen og departementene.

Informasjon fra Utenriksdepartementet.

 


Bookmark and Share