Photo: FN-Sambandet.Photo: FN-Sambandet

FN-sambandet

FN-sambandet er et uavhengig informasjonssenter med FN og internasjonale spørsmål som arbeidsområde. Målet er å øke kunnskap og skape debatt om disse temaene i Norge. Målgruppene er alt fra skoleverket og mediene til publikum for øvrig.

Informasjon om FN og FN-relaterte spørsmål.

FN-sambandet har rundt 30 ansatte, fordelt på hovedkontoret i Oslo og seks distriktskontor. FN-samband, eller United Nations Associations, finnes i over 100 land og vårt internasjonale nettverk er World Federation of United Nations Associations - WFUNA.

Informasjonstilbud

FN-sambandet kan tilby materiell, undervisningsmateriell, kurs og foredrag, rådgivning, pressetjenester og en allsidig bibliotektjeneste.

Bakgrunn for FN-konferanser, FN-rapporter, Sikkerhetsrådsresolusjoner og annen faktainformasjon om FN får du fra vårt bibliotek.

FN-sambandets målsettinger:

FN-sambandets hovedmål er å øke kunnskapen i den norske befolkning om FN og FN-relaterte spørsmål. Vi ønsker å:

  • skape økt interesse for, og debatt om, internasjonale spørsmål og utvalgte temaer
  • bidra til økt forståelse for årsaker og sammenhenger i internasjonal politikk
  • skape mer positive holdninger til solidaritet og internasjonalt forpliktende samarbeid
  • forståelse for at det finnes løsninger og at en selv kan bidra positivt
  • tilfredsstille publikums behov for fakta, dokumenter, litteratur og artikler om FN og FN-relaterte emner.

Av faste egenproduksjoner kan nevnes Arbeidsliv (ILO), FN-magasinet, samt oppgaver og annet skolemateriell. Du finner vårt utvalg på vår nettbutikk.

Våre nettsteder fn.no, fn-filuren.no og globalis.no gir informasjon om FN-relaterte problemstillinger til over 300 000 brukere i måneden.

Målgrupper

Hele skoleverket, media, frivillige organisasjoner, forskningsmiljøene og bibliotekene er blant våre viktigste målgrupper. FN-sambandet har også en ILO-konsulent som jobber med informasjon om internasjonale arbeidslivsspørsmål.

Uavhengig organisasjon

FN-sambandets generalsekretær er Kari Solholm og Trine Lise Sundnes er styreleder. Organisasjonen er partipolitisk nøytral, basert på 65 landsomfattende medlemsorganisasjoner. Regionalt er rundt 1000 skoler og barnehager, 100 kommuner og fylkeskommuner og nesten 150 bibliotek medlemmer gjennom FN-sambandets 6 distriktsavdelinger.

FN-sambandet er finansiert vesentlig av Norad, og utfører også spesielle oppdrag for departementer og andre direktorater. I tillegg har organisasjonen noen inntekter fra medlemskontingenter, kursvirksomhet og salg av materiell.


Bookmark and Share