FNs innkjøpsordning

Generelle rentingslinjer for firmaer som vil gi anbud til FN, eller møte FNs Procurement Service.

Retningslinjer for firmaer som ikke er registrert i FNs database for innkjøp:

  

  • FNs hjemmeside for leveranser http://www.un.org/Depts/ptd/ gir svar på mange spørsmål. Siden gir blant annet en detaljert beskrivelse av registreringsprosessen for interesserte firmaer. 
  • Firmaet må registreres både hos Procurement Service i NY http://www.un.org/Depts/ptd/ og hos UN Global Marketplace (UNGM) i København. Denne prosessen tar ca 3 måneder. Hjemmesiden til UNGM finnes her: http://www.ungm.org/ 
  • Eventuelle referanser til tidligere leveranser til FN/relevante organisasjoner blir vektlagt i registreringsprosessen.
  • Først etter ferdigstilt registreringsprosess kan man be om et personlig møte med Procurement Service. Anmodningen stiles til Chief Procurement Service. Organisasjonen har nulltoleranse for gaver og tjenester.

Firmaer som allerede er registrert i FNs database for innkjøp, dvs. som innehar gyldig registrering hos UNGM i København, og ved Procurement Service i NY, bør være oppmerksomme på følgende:

  • Ved skifte av eierskap/større endringer, må ny registrering foretas.
  • Firmaets profil i databasen bør jevnlig oppdateres, og man bør jevnlig kontrollere hjemmesiden til Procurement Service for Requests for Expression of Interests, dvs. utlysninger der Procurement Service etterlyser firmaer som kan tilby spesifiserte varer, produkter eller tjenester.
  • Anmodninger om møter med Procurement Service stiles til Chief Procurement Service. Organisasjonen har nulltoleranse for gaver og tjenester.

Bookmark and Share