Informasjon på norsk

En stortingsmelding om Norges FN-politikk ble lansert høsten 2012. Meldingen adresserer Norges forhold til FN, samt dagens utfordringer som er mer komplekse enn de var i 1945 da FN ble grunnlagt. Read more

Photo: Erlend Aas/NTB Scanpix/SMK.

"Sammen for en bedre verden". Dette er grunntanken for FN. Organisasjonen ble opprettet etter to ødeleggende verdenskriger, og har som sin første målsetning å spare kommende generasjoner fra å oppleve krigens grusomheter. Andre hovedprinsipper for FN er å verne om alle menneskerettighetene. Read more

Photo: FN-Sambandet.

FN-sambandet er et uavhengig informasjonssenter med FN og internasjonale spørsmål som arbeidsområde. Målet er å øke kunnskap og skape debatt om disse temaene i Norge. Målgruppene er alt fra skoleverket og mediene til publikum for øvrig. Read more

Photo: Globalis.no.

Globalis er et interaktivt verdensatlas fra FN-sambandet hvor du selv kan lage dine egne kart og grafer. Det er den største databasen med FN-statistikk på norsk. Målet med Globalis er å formidle likheter og ulikheter i det menneskelige samfunn og hvordan vi påvirker livet på planeten, primært med visuelle hjelpemidler. Read more

Photo: Det norske generalkonsulatet i New York.

Her finner du informasjon om den norske ambassaden i Washington DC og de norske konsulatene i USA samt nyttige tips før reisen hit. Read more

Generelle rentingslinjer for firmaer som vil gi anbud til FN, eller møte FNs Procurement Service. Read more